Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

Prezentare

Şcoala Gimnazială Comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş, este datată din anul 1892, înfiinţată prin iniţiativa Bisericii Reformate. Limba de predare era maghiară şi alături de copiii Dumbrăviţei învăţau aici şi copiii maghiari din localităţile învecinate, fapt care a condus în jurul anului 1950, la înfiinţarea unui internat.

Din anul 1973 şcoala se transformă, devenind şcoală cu două secţii de predare: română şi maghiară.
În prezent şcoala are două cicluri de predare, primar şi gimnazial, cursuri de zi, într-un singur schimb.

Școala dispune de nouă corpuri de clădire:
- corpul vechi, complet renovat cuprinzând 5 săli de clasă, sală profesorală, secretariat şi direcţiune;
- corpul nou, P+2E+M, construit prin cofinanţare Primăria Dumbrăviţa – M.Ed.C.T, care cuprinde 18 săli de clasă, grupuri sanitare, două cabinete de sprijin, camera centralei termice și camera tehnică;
- sală de sport nou construită, finalizată în 2007.
- teren de sport acoperit;
- sala de evenimente.
Grădinița dispune de:
- două corpuri care cuprind 20 de săli de grupă, două cabinete medicale, cancelarie, grupuri sanitare.
Având în vedere necesitatea existenţei unui spaţiu de relaxare, Primăria şi Consiliul Local au amenajat în curtea şcolii un mini-parc ce are în vedere asigurarea spaţiului necesar destinderii în timpul pauzelor.

În ultimii ani, dinamica dezvoltării şcolii noastre este ascendentă.
Resursele materiale existente răspund cerinţelor învţământului modern, european. În corpul vechi sunt săli de clasă amenajate cu mobilier ergonomic (module), INTERNET, laptopuri, videoproiectoare, calculatoare şi imprimante multifuncţionale în sala profesorală, secretariat și direcţiune, precum şi două copiatoare performante.
În corpul nou, toate sălile sunt funcţionale şi s-a reuşit asigurarea mobilierului personalizat, clasele avănd pe lângă module şi catedre, dulapuri compartimentate pentru fiecare elev, vitrine, aviziere pentru toate clasele primare, laptopuri și videoproiectoare în toate clasele.
Pentru siguranţa elevilor şi a bunurilor sunt montate camere de supraveghere pe coridoare şi în curte.
Sala de sport este dotată cu materiale didactice standardizate şi asigură pe lângă orele de curs, desfăşurarea activităţilor de la programul prelungit.
Părinţii apreciază eforturile şcolii şi se implică în efortul de dezvoltare, răspund la toate solicitările care sunt în folosul şcolii, colaborează la realizarea politicii educaţionale a şcolii. În acest sens este relevant sondajul realizat cu sprijinul Comitetului de Părinţi, vizând multiple aspecte ale activităţii din şcoală. Sondajul realizat arată necesitatea continuării acestei colaborări şi este o dovadă a interesului şcolii pentru imaginea în comunitate şi a transparenţei actului educativ.
Şcoala are o foarte bună colaborare cu toate instituţiile din comună – primăria, biserica şi agenţii economici, preecum şi cu I.Ş.J. şi ministerul de resort. Mai mult, colaborarea cu instituţiile menţionate se regăseşte în cofinanţările obţinute pentru construcţia şi dotarea şcolii. De asemenea, sunt în curs de realizare şi alte programe de finanţare prin care unitatea noastră îşi propune să devină o unitate de referinţă a învăţamântului timişean şi nu numai.
Școala are parteneriate active cu multe școli din județ. Acestea s-au concretizat în diverse activităţi care au contribuit atât la cunoaşterea experienţelor educaţionale, cât şi la stabilirea unor relaţii bilaterale între elevi. Şcoala Dumbrăviţa întreţine strânse legături de parteneriat cu şcoli din Ungaria, Germania şi Serbia fiind prezentă cu echipe la diverse manifestări culturale, concursuri şi tabere practic-aplicative şi meşteşugăreşti.
Curriculumul şcolii este în conformitate cu normele naţionale şi este adaptat tuturor necesităţilor locale. El răspunde astfel cerinţelor tot mai exigente ale părinţilor şi coincide cu interesul şi aspiraţiile acestora. Oferta şcolii (C.D.Ş.), se concretizează în programele aprobate, avizate de I.Ş.J. după ce, în prealabil, o largă paletă de programe a fost supusă aprobării părinţilor dintre care aceştia au ales pe cele care s-au încadrat în interesul lor.