Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

Transferuri

LOCURI LIBERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Clasa pregătitoare - 0 locuri;

Clasa I- 3 locuri;

Clasa a II-a - 0 locuri;

Clasa a III-a - 0 locuri;

Clasa a IV-a - 0 locuri;

Clasa a V-a - 0 locuri;

Clasa a VI-a - 0 locuri;

Clasa a VII-a - 0 locuri;

Clasa a VIII-a- 0 locuri


PROCEDURA DE TRANSFERa) Elevii care doresc să se transfere la o unitate de învăţământ sau alta, depun prin părinte/ reprezentant legal un dosar care să conţină: o cerere de transfer în care se precizează motivul transferului, copie certificat de naștere copil, copie carte de identitate părinte, o adeverinţă de studiu pe semestru respectiv an școlar în funcţie de momentul la care este cerut transferul. Dosarul se depune la secretariatul şcolii (conform calendarului).

b) Cererile vor fi analizate în C.A. (conform calendarului), luându-se în considerare următoarele condiţii:
– elevii care doresc să se transfere de la o clasă la alta nu au dreptul să se transfere decât o singură dată
– acceptarea elevilor se va face în funcţie de numărul locurilor disponibile la clasă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor.

c ) Departajarea eleviilor cu medii egale se face după numărul de criterii îndeplinite:  –  apropierea de domiciliu;
– existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi;
– existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– existenţa unui frate/ a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învăţământ pentru care se solicită transferul;
– existența unui certificat medical de înmatriculare în grad de handicap a copilului;

– media 10 la purtare;

– domiciliul/reședința ambilor părinți pe raza localității;

– domiciliul/reședința unui părinte pe raza localității;

– locul de muncă al ambilor părinți pe raza localității;

– locul de muncă al unui părinte pe raza localității;

– performanțe la concursuri și olimpiade.


d) Elaborarea listei candidaţilor care îndeplinesc toate condiţiile sus -menţionate (candidații admiși) și înaintarea acesteia înspre aprobare Consiliului de Administraţie al unităţii.

e) Aprobarea listei candidaţilor în Consiliului de Administraţie al unităţii.

f) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare solicită situaţia școlară a elevului în termen de 5 zile.

g) Unitatea școlară de la care se transferă elevul este obligată să trimită situaţia școlară în termen de 10 zile de la solicitarea acesteia.

h) Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei școlare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat

i) Afișarea la avizierul elevilor a listei transferurilor și a modului de soluţionare a acestora, cu menţiunea admis/respins

Perioade de transfer.
Transferurile se efectuează în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.
În vacanţa de vară cererile pentru transfer se depun în perioada 01.08.2022-25.08.2022.
Soluţionarea cererilor depuse se va face în perioada 26.08.2022- 30.08.2022.
Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor ROFUIP , în următoarele situaţii:


a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;
c) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar