Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

Înscrieri în învățământul primar


ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Înscrierea elevilor în învățământul primar se va realiza prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a școlii  contact@scoaladumbravitatm.ro

PLAN DE ȘCOLARIZARE - AN ȘCOLAR 2023-2024

SECȚIA ROMÂNĂ

Număr de clase - 10

Număr de locuri - 250

SECȚIA MAGHIARĂ

Număr de clase - 0,5

Număr de locuri - 12


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

– Cerere-tip de înscriere; (cererea se regăsește în subsolul paginii)

– Copie  după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;

– Copie a certificatului de naștere al copilului;

– Adeverinţă medicală de înscriere din care rezultă că este apt pentru școală  (eliberată de medicul de familie);

– Dovada de vaccinare (eliberată de medicul de familie);

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);

– Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);

– Acordul celuilalt părinte ( în caz de divorț);

– Declarație pe proprie răspundere ( Anexa 3);

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).


Pentru preșcolarii din grădinițele autorizate și acreditate

  • EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CICLUL PRIMAR 2023 A COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI, ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2023, SE FACE PRIN:
  • Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatea de învățământ  pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare. Pentru preșcolarii din Grădinița Dumbrăvița, cererea se trimite pe adresa de email : contact@scoaladumbravitatm.ro
  • EVALUARE PREȘCOLARILOR SE VA REALIZA IN PERIOADA 05 aprilie- 26 aprilie 2023

Pentru preșcolarii din unități neautorizate și neacreditate și pentru copiii care nu au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie 2023, evaluarea se face de către CJRAE (CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ TIMIŞ)


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CICLUL PRIMAR 2022

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 03-18 mai

B. A doua etapă: 06 - 12 iunie

 Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere


I. CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024

1. Existenţa unui certificat medical de încadrare in grad de handicap a copilului ;
2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
Acte doveditoare:
– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
– existența unui document care dovedește că este orfan ;
– existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
– adeverință din care să rezulte că are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.


II. CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2023-2024

1. Părintele sau reprezentantul legal al copilului să dețină un imobil pe raza localității Dumbrăvița;.
2. Locul de muncă al unuia dintre părinți să fie pe raza localității Dumbrăvița

Acte doveditoare:
– adeverință primărie sau extras de carte funciară;
– adeverinţă de la locul de muncă.