Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

Înscrieri în învățământul primarÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - ANUL ȘCOLAR 2024-2025


LISTĂ CERERI ADMISE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

Listă cereri admise în clasa pregătitoare.pdf

LOCURI PENTRU ETAPA A II-A DE ÎNSCRIERE - 0 


Înscrierea elevilor în învățământul primar se va realiza prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a școlii  contact@scoaladumbravitatm.ro

PLAN DE ȘCOLARIZARE - AN ȘCOLAR 2024-2025

SECȚIA ROMÂNĂ

Număr de clase - 13

Număr de locuri - 312

SECȚIA MAGHIARĂ

Număr de clase - 1

Număr de locuri - 22


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

– Cerere-tip de înscriere; (cererea se regăsește în subsolul paginii)

– Copie  după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;

– Copie a certificatului de naștere al copilului;

– Adeverinţă medicală de înscriere din care rezultă că este apt pentru școală  (eliberată de medicul de familie);

– Dovada de vaccinare (eliberată de medicul de familie);

– Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);

– Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);

– Acordul celuilalt părinte ( în caz de divorț);

– Declarație pe proprie răspundere ( Anexa 3);

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).


Pentru preșcolarii din grădinițele autorizate și acreditate

  • EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CICLUL PRIMAR A COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI, ÎN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE – 31 DECEMBRIE 2024, SE FACE PRIN:
  • Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitatea de învățământ  pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare. Pentru preșcolarii din Grădinița Dumbrăvița, cererea se trimite pe adresa de email : contact@scoaladumbravitatm.ro
  • EVALUARE PREȘCOLARILOR SE VA REALIZA IN PERIOADA 28 martie- 10 aprilie 2024

Pentru preșcolarii din unități neautorizate și neacreditate și pentru copiii care nu au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie 2024, evaluarea se face de către CJRAE (CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ TIMIŞ)


CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CICLUL PRIMAR 2024-2025

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.
A. Prima etapă: 11 aprilie-14 mai 2024

B. A doua etapă: 31 mai - 7 iunie 2024

 Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere


I. CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2024-2025

1. Existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului ;
2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, se asimilează copilului orfan de ambii părinți;
3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte.
4. Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ respectivă.
Acte doveditoare:
– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
– existența unui document care dovedește că este orfan ;
– existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
– adeverință din care să rezulte că are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.


II. CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2024-2025

1. Părintele sau reprezentantul legal al copilului să dețină un imobil în proprietate sau în folosință pe raza localității Dumbrăvița;.
2. Locul de muncă al unuia dintre părinți să fie pe raza localității Dumbrăvița

Acte doveditoare:
– adeverință primărie sau extras de carte funciară;
– adeverinţă de la locul de muncă.


Constituirea formațiunilor de studiu și încadrarea cadrelor didactice la clasele pregătitoare se va realiza în data de 30 august 2024.