Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

BurseÎN VEDEREA ACORDĂRII BURSELOR ŞCOLARE 

ANUL ŞCOLAR 2023-2024


       

Burse elevi - an şcolar 2023-2024


 Termen de depunere a actelor până pe 6 octombrie 2023


1. Ordin burse – Ordin Metodologie burse.pdf

2. CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE (venituri mici)- CERERE BURSĂ SOCIALĂ - VENITURI.pdf

3. CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE MERIT- CERERE BURSĂ MERIT.pdf

4.CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SOCIALE (FARA A SE LUA ÎN CONSIDERARE VENITUL MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE) –CERERE BURSĂ SOCIALĂ FĂRĂ VENITURI.pdf

ACTE NECESARE BURSE AN ȘCOLAR 2023 – 2024


  1. BURSĂ DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat de naștere elev;

– Diplome locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației;

– Carte de identitate părinte (cel care atașează ct IBAN);

– Cont IBAN părinte

  1. BURSA DE MERIT-clasele VI-VIII,media generală 9,50 sau 30% din efectivul clasei

-tabel nominal cu elevii, alcătuit de diriginte

– Carte de identitate părinte (cel care atașează ct IBAN)

– Cont IBAN părinte (se trimite online pe adresa burse@scoaladumbravitatm.ro specificand în titlu BURSĂ DE MERIT)

  1. BURSA SOCIALĂ

a) BURSĂ DE AJUTOR SOCIAL VENITURI MICI- venit mediu lunar net 819 lei /membru de familie

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat naștere elev;

– Copie CI părinți;

– Copie certificate naștere frați/surori

– Copie sentință de divorț (dacă este cazul);

– Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent obținute pe ultimile 12 luni anterioare (septembrie 2022- august 2023) realizate de membrii familiei supuse impozitului pe venit .

-Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

– Copie CI a părintelui;

– Cont IBAN părinte

b) BURSĂ PENTRU COPIII PROVENIȚI DIN FAMILII MONOPARENTALE / PLASAMENT

– Cerere tip depusă de părinte;

-Copie certificat naștere elev;

– Copie certificat deces părinte;

– Hotarare judecătorească de încredințare în plasament;

– Hotarâre judecătorească de stabilire a domiciliului la unul din părinți ;

– Certificat tată declarat necunoscut;

– Copie CI a părintelui;

– Cont IBAN părinte


c) BURSĂ PENTRU COPIII CU UNUL SAU AMBII PĂRINȚI DECEDAȚI

– Cerere tip depusă de părinte;

– Copie certificat naștere elev

– Copie certificat deces părinte;

– Copie CI a părintelui;

– Cont IBAN părinte


d) BURSĂ DE BOALĂ

-Cerere tip depusă de parinte;

– Copie certificat naștere elev

– Certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) şi avizat de medicul de la cabinetul şcolar, sau copie certificatului de încadrare în grad de handicap;

– Copie CI parinte (cel care ataseaza ct IBAN);

-Cont IBAN părinte


e) BURSĂ PENTRU ELEVII PROVENIȚI DIN FAMILII CARE BENEFICIAZĂ DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

– Cerere tip depusă de părinte

– listă elevi proveniți din familii beneficiare de ajutorul de incluziune (AJPIS) 

ATENȚIE!!

Bursele sunt revizuite lunar în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursă de merit.

Dosarele se pot depune online ( burse@scoaladumbravitatm.ro ) sau fizic.

Nu va mai fi permisă nicio solicitare de modificare a contului bancar anexat de părinte.