Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

Preșcolari

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - ANUL ȘCOLAR 2024-2025


Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar se va realiza prin depunerea documentelor la sediul grădiniței din Str. Kos Karoly, nr. 28 

NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE- AN ȘCOLAR 2024-2025

Secția română – 6 grupe/120 de locuri

Secția maghiară- 1 grupă/20 de locuri


 • Etapa de reînscriere: 20 - 24 mai 2024


Reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2024-2025 se realizează prin completarea unei cereri ce va fi însușită prin semnătură de către ambii părinți sau reprezentanți legali ai copilului;

Cererile de reînscriere vor fi predate doamnelor educatoare de la grupele respective.

Pentru cei care s-au reînscris, în momentul revenirii în grădiniță, în luna septembrie, vor prezenta avizul epidemiologic de intrare în colectivitate.    Etapa I de înscriere: 

   27- 31 mai 2024


DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 


- Cerere de înscriere tip ME - (va fi postată în momentul publicării)
- Copie după certificatul de naştere al copilului;
- Copie după actele de identitate ale părinților/ tutorilor legali;
- Adeverință medicală de înscriere în colectivitate, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se va aduce până în momentul începerii grădiniței);
-Aviz epidemiologic și dovada vaccinării (se va aduce în momentul începerii grădiniței);
- Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);
- Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (acolo unde este cazul)


 

   • CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI   • a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
    b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
    c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
    d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
    e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
    f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii)
    șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
    g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
    h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.