Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

Preșcolari

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - ANUL ȘCOLAR 2022-2023Înscrierea elevilor în învățământul preșcolar se va realiza prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a școlii  contact@scoaladumbravitatm.ro

NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE- AN ȘCOLAR 2022-2023

GRUPA MICĂ

Secția română – 5 clase/115 locuri

Secția maghiară- 1 clasă/23 de locuri


 • Etapa de reînscriere: 16.05.2022-27.05.2022


Reînscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023 se realizează prin completarea unei cereri ce va fi însușită prin semnătură de către ambii părinți sau reprezentanți legali ai copilului;

Cererile de reînscriere vor fi predate doamnelor educatoare de la grupele respective

Pentru cei care s-au reînscris, în momentul revenirii în grădiniță, în luna septembrie, vor prezenta avizul epidemiologic de intrare în colectivitate. 


 • Etapa de înscriere: 30.05.2022-14.06.2022

   Locurile disponibile pentru înscriere se vor afişa dupa finalizarea etapei de reînscriere.

 • GRUPA MICĂ

  Secția română – 5 clase/115 locuri

  Secția maghiară- 1 clasă/11  locuri

 • GRUPA MIJLOCIE

 • Secția română -0 locuri

 • Secția maghiară- 0 locuri

 • GRUPA MARE

 • Secția română- 0 locuri
 • Secția maghiară- 0 locuri

 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 


 • - Cerere de înscriere tip ME CERERE-INSCRIERE-AN-SCOLAR-2022-2023.pdf
  - Copie după certificatul de naştere al copilului;
  - Copie după actele de identitate ale părinților/ tutorilor legali;
  - Adeverință medicală de înscriere în colectivitate, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se va aduce în momentul începerii grădiniței);
  -Aviz epidemiologic și dovada vaccinării (se va aduce în momentul începerii grădiniței);
  - Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);
  - Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (acolo unde este cazul)
   

   • CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI


   • - existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
   • - existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
   • - existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în instituție;
   • - existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară şi profesională /certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
  •