Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

CreșăÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR - ANUL ȘCOLAR 2024-2025


      LISTELE CU CEI ADMIȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ANTEPREȘCOLAR VOR FI AFIȘATE VINERI, 14 IUNIE 2024 

   Înscrierea copiilor în învățământul antepreșcolar se va realiza prin depunerea dosarelor la secretariatul grădiniței de pe Str. Kos Karoly, Nr. 28 (clădirea grădiniței noi) 

   Program depunere dosare - Luni-Vineri - 9:00-16:00

   NUMĂR DE LOCURI RĂMASE DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERE- AN ȘCOLAR 2024-2025


   Secția română – 4 grupe /80de locuri

   Secția maghiară- 1 grupă/20 de locuri   Etapa I de înscriere: 


   27-31 mai 2024


   DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 
- Cerere de înscriere tip ME (cererea este postată în subsolul paginii)
- Copie după certificatul de naştere al copilului;
- Copie după actele de identitate ale părinților/ tutorilor legali;
- Adeverință medicală de înscriere în colectivitate, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se va aduce până în momentul începerii creșei);
- Aviz epidemiologic și dovada vaccinării (se va aduce în momentul începerii creșei);
- Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);

-Adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentant legat sau adeverință privind perioada de creștere și îngrijire a copilului;
- Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (acolo unde este cazul)   CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI


a) copilul are vârsta de 2 ani împliniţi până la sfârşitul anului calendaristic în curs;

b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinţi/al reprezentantului legal este situat în apropierea unităţii de învăţământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;

c) ambii părinţi ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverinţă de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării

cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului şcolar, sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului; situaţiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenţei unei activităţi de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinţilor/reprezentanţilor legali care lucrează;

d) cel puţin unul dintre părinţi/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învăţământ la zi;

e) existenţa unui document care dovedeşte că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) existenţa unui document care dovedeşte că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/existenţa unui document care dovedeşte că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulţi copii (familie numeroasă);

g) cel puţin unul dintre părinţi/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situaţiile:

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

(iii) şomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreţinere (până la nivelul clasei a IV-a a învăţământului primar) şi/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă, în anul şcolar pentru care se face înscrierea.


CERERE ÎNSCRIERE - CREȘĂ.pdf

FISA DE EVALUARE A PUNCTAJULUI - CREȘĂ.pdf

CRITERII SPECIFICE .pdf

ORDIN nr. 4.018 din 15 martie 2024 INSCRIERI EDUCATIE TIMPURIE (1).pdf