Scoala Gimnaziala Dumbravita

0256 21 42 74

TELEFON INFO

Luni - Vineri
08.00 - 16.00

CreșăÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR - ANUL ȘCOLAR 2023-2024


LISTELE CU REPARTIZAREA ANTEPREȘCOLARILOR PE GRUPE 

GRUPE CREȘĂ - 2023 - 2024.pdf

         LISTĂ CERERI ADMIȘI - CREȘĂ- GRUPA MARE.pdf
         LISTĂ CERERI RESPINSE CREȘĂ-GRUPA MARE.pdf

   Înscrierea copiilor în învățământul antepreșcolar se va realiza prin depunerea dosarelor la secretariatul grădiniței de pe Str. Kos Karoly, Nr. 30 (clădirea grădiniței noi) 

   Program depunere dosare - Luni-Vineri - 8:00-16:00

   NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE- AN ȘCOLAR 2023-2024


   Secția română – 4 grupe /80de locuri

   Secția maghiară- 1 grupă/20 de locuri   Etapa I de înscriere: 15.06.2023-30.06.2023 - în interiorul acestei etape se disting trei faze:
-Faza 1- până la data de 20 iunie 2023  se colectează cererile-tip de înscriere și se procesează/evaluează cererile pentru prima opțiune
-Faza a II-a - în intervalul 21 -26 iunie se procesează/evaluează cererile pentru a doua opțiune
-Faza a III-a - în intervalul 27 -30 iunie se procesează/evaluează cererile pentru a treia opțiune


   DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 
- Cerere de înscriere tip ME- Cerere înscriere creșă.pdf
- Copie după certificatul de naştere al copilului;
- Copie după actele de identitate ale părinților/ tutorilor legali;
- Adeverință medicală de înscriere în colectivitate, completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se va aduce până în momentul începerii creșei);
- Aviz epidemiologic și dovada vaccinării (se va aduce în momentul începerii creșei);
- Hotărârea judecătorească definitivă de divorț din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (acolo unde este cazul);
- Documente care să ateste încadrarea în criteriile de departajare (acolo unde este cazul)   CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI


  a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți la începutul anului școlar;
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
c) ambii părinți ai copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului;
d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
e) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
f) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
g) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
h) părintele copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar).